top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

[Bedrijfsnaam]
 

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen.

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf.

 • Registratienummer in het handels- en bedrijvenregister  of een andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit.  

 • Identificatienummer van de belasting.  

 • Rechtsvorm van het bedrijf.

 • Bedrag van het aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt. ​​​

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . U heeft als cliënt altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page